JPF biedt een innovatieve aanpak voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld, maar het toekomstperspectief van jongeren staat centraal.


Uitgangspunten Jongeren Perspectief Fonds

  •  Snel schulden(zorg)vrij, zodat er ruimte ontstaan om aan jezelf te werken
  • 2-jarig begeleidingstraject met een op maat samengesteld perspectiefplan
  • integrale aanpak op verschillende leefgebieden met een persoonlijke trajectbegeleider
  • Kwijtschelding van de schuld voor een maatschappelijke tegenprestatie (opleiding, stage etc.)
  • Financiering van dit maatschappelijke probleem met publiek-private samenwerking  


Stichting Jongeren Perspectief Fonds (Stichting JPF)
Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en zetten ons gezamenlijk in met gemeente om zoveel mogelijk jongeren in Nederlands schulden(zorg)vrij te maken en nieuw perspectief te bieden. Wij geloven goede samenwerking tussen publiek en private partijen bijdraagt aan het schulden(zorg)vrij maken van jongeren. Wij willen samen impact maken met betrekking tot dit maatschappelijk probleem van onze samenleving. Onze aanpak is een initiatief van SchuldenlabNL en is één van de beproefde programma’s die zij ondersteunen. 

Stichting JPF:
1. biedt een netwerk voor gemeenten en partners ter kennisdelin
2. bewaakt kwaliteitsborging van de JPF-aanpak
3. stimuleert en ondersteunt publiek-private financieringsoplossingen

 

Bent u geïnteresseerd als gemeente om een dergelijke aanpak te implementeren? Wij bieden expertise en tools voor gemeenten om gezamenlijk zoveel mogelijk jongeren in Nederland te kunnen helpen!