Een toekomst met minder schulden en minder zorgen. Dat is de insteek van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar. Stichting JPF is een publiek-private samenwerking aangegaan voor JPF Den Haag, gefinancierd door ING Nederland Fonds en Aegon, waarbij in Den Haag 150 jongeren per jaar geholpen worden middels het JPF. Adviesbureau Purpose deed in opdracht van de gemeente Den Haag en Stichting JPF onderzoek naar de effecten van het JPF in de periode 2017-2018. Het onderzoek laat zien dat een groot gedeelte van deze jongeren uit de bijstand raakt en ook positieve ontwikkelingen op andere leefgebieden zoals gezondheid, psychische gesteldheid en verslavingsproblematiek. Daarbij heeft het grootste gedeelte geen nieuwe betaalachterstanden. Het JPF heeft er niet alleen voor gezorgd dat zij weer toekomstperspectief krijgen, maar het heeft de gemeente ook een besparing van 10.000 euro per jongere opgeleverd.

“We zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek”, zegt Jeroen in ’t Veld van Stichting JPF. “Het is het eerste onderzoek waarin we de effecten van de JPF-aanpak voor jongeren echt hebben kunnen meten, waardoor nu nog duidelijker is dat de JPF-aanpak werkt.”

JPF-aanpak heeft positief effect op jongeren

De jongeren kampen naast schulden vaak met meerdere belemmeringen, zoals een beperkt sociaal netwerk, dakloosheid en het ontbreken van inkomen. Uit het onderzoek blijkt dat o.a. dat 57% geen startkwalificatie had en de gemiddelde schuld per persoon was € 20.112, verdeeld over 16 schuldeisers.
Jongeren zijn vaak opgelucht als ze mogen starten met het JPF-traject. Na afloop van het traject geven veel jongeren aan dat ze trots zijn en vinden dat ze voldoende hebben geleerd om op eigen benen te staan. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, vergroten hun sociaal netwerk en ervaren een flinke verbetering van hun psychische gezondheid.

Duurzame investering

Naast de mentale winst voor de jongeren, levert de samenwerking van Gemeente Den Haag met Stichting JPF voor de gemeente besparingen op en is het een duurzame investering. De inzet van de JPF-aanpak en de samenwerking met Stichting JPF levert circa € 21.000 per jongere op aan maatschappelijke besparingen op. Daarbij maken gemeente en de Stichting zo’n € 11.000 aan kosten om de jongeren te ondersteunen. Denk aan kosten voor de trajectbegeleider, budgetbeheer en de voorfinanciering van het afkopen van de schuld. Het traject levert dus een netto besparing op van € 10.000.

Bekijk de effectmeting