Het Jongeren Perspectief Fonds ondersteunt het pleidooi van Carola Schouten voor revolverend schuldenfonds voor jongeren.

De boodschap van Carola Schouten was helder toen zij vanochtend bij de Ongelooflijke Podcast van de EO te gast was. Ze pleitte voor oprichting van een fonds om de schulden van jongeren af te kopen en/of te saneren. Terecht. COVID-19 slaat hard neer op jongeren. Ze verliezen hun bijbaantjes in de horeca of retail, zijn vanwege flex- en oproepcontracten kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Daarmee hebben ze geen of nauwelijks inkomen. Als ze dan al in de schulden zitten of komen, komen ze ook niet in aanmerking voor schuldhulp. Slecht voor het perspectief van deze jongeren. Slecht voor de arbeidsmarkt vanwege het verlies aan talenten. En slecht voor de samenleving vanwege de onnodige hoge kosten die vervolgens gemaakt moeten in het zorgdomein. Carola Schouten zet dus het perspectief van jongeren terecht centraal. De ballast van schulden is het eerste wat relatief eenvoudig weggehaald kan worden. Zij pleit daarom voor het jongeren perspectief fonds. Een doorbraakoplossing die die niet alleen jongeren uit de schulden helpt, maar hiermee ook toekomstige maatschappelijke kosten drukt. Om 12.000 jongeren te kunnen begeleiden is 30 miljoen euro nodig. Dat lijkt veel geld, maar is het op lange termijn niet omdat de baten (vermeden zorgkosten) veel groter zijn.

Het Jongeren Perspectieffonds is een lokaal beproefde aanpak. De resultaten zijn goed. Jongeren worden begeleid naar werk, onderwijs en verrichten altijd een tegenprestatie. In ruil daarvoor worden ze schuldenzorgvrij gemaakt door het afkopen van de schulden. Om meer jongeren te helpen moeten we het echter eenvoudiger maken voor gemeenten om deze aanpak te omarmen. Het voorstel van Carola Schouten zou precies dit kunnen bewerkstelligen.

De bekrachtiging en verdere opschaling van deze aanpak in een stembusakkoord – zoals zij dat voorstelt – is een prachtige stap op weg naar het realiseren voor doorbraken voor juist deze groep jongeren.