Jongeren die door schulden vastlopen in hun leven, verdienen een nieuwe kans en een nieuw perspectief. Immers, niet alle jongeren leren van huis uit verstandig om te gaan met geld. Sommige jongeren maken verkeerde financiële keuzes of raken door omstandigheden in de problemen (‘live events’). Toch zijn zij vanaf 18 jaar wettelijk aansprakelijk voor hun eigen financiën.

Voor jongeren met problematische schulden is het moeilijk om hulp bij schulden te krijgen. Dat komt omdat zij meestal geen vast of een te laag inkomen hebben. En voor studenten die voornamelijk van hun studiefinanciering leven, geldt dat maar een klein deel hiervan als inkomen mag worden gerekend. Om in aanmerking te komen voor reguliere schuldhulpverlening, moet iemand in ieder geval een geregeld inkomen op bijstandsniveau hebben. Daarnaast stellen schuldeisers voor een schuldenregeling vaak als voorwaarde dat iemand beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Hierdoor krijgen jongeren soms het advies om te stoppen met hun studie en een uitkering aan te vragen zodat ze een regelmatig inkomen hebben en daarmee toegang krijgen tot de (reguliere) schuldhulpverlening. Dit is niet alleen onwenselijk, ook kunnen jongeren vanuit de reguliere schuldhulpverlening niet altijd alle ondersteuning, hulp of scholing krijgen die ze nodig hebben. Daardoor lopen ze het risico vroegtijdig uit het schuldhulptraject te vallen, zonder dat er een schuldenregeling is getroffen.

Er ontstond een duidelijke behoefte van jongeren met problematische schulden die niet terecht kunnen in een regulier traject en/ of ondersteuning nodig hebben op meerdere leefdomeinen. In Den Haag is gestart met het Jongeren Perspectief Fonds welke is uitgegroeit is tot een groot succes. 

Ook in de gemeente Almere is er een grote behoefte aan hulp bij financiele problemen en begeleiding op andere leefgebieden onder de jongeren. De Schoor, de Gemeente Almere en PLANgroep hebben in november 2019 hun krachten gebundeld en volgen het voorbeeld uit Den Haag met een Pilot JPF Almere voor 20 jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar. Eind 2020 zijn 31 jongeren gesproken en voor 19 daarvan is een traject opgestart.

Zoals het bij een pilot gaat is het zoeken naar de juiste werkwijze. De jongeren leren kennen. Werkafspraken maken en ontdekken. Inmiddels is er naast het wijkteam West aan de E.F. van den Banweg 25 in Almere een fijn kantoor gehuurd. Jongeren kunnen hier terecht voor advies, het maken van huiswerk, vragen of om even rust te vinden. Natuurlijk vinden ook alle gesprekken hier plaats met het team van JPF Almere.

Het team bestaat uit: Een Trajectbegeleider van de Schoor, een schuldhulpverlener en tevens budgetcoach van PLANgroep en een projectleider/kwartiermaker. Samen met de jongeren proberen zij de schulden te regelen en een mooie toekomst op te bouwen voor de jongeren. 

Niet alle jongeren hebben een inkomen. Met een speciaal fonds dat beschikbaar gesteld is door de gemeente Almere kunnen de schulden mogelijk alsnog geregeld worden. De jongeren betalen dit terug als dat mogelijk is met inkomen en anders met een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk. Naast het regelen van de schulden wordt er ook gekeken naar de toekomst. Met de trajectbegeleider wordt naar opleidingsmogelijkheden, huisvesting, werk en het sociale netwerk gekeken. Gedurende minimaal 2 jaar wordt de jongere intensief begeleid op allerlei leefgebieden. 

Middels verplicht budgetbeheer zal de budgetcoach de financiële situatie inzichtelijk maken voor de jongere en hem/haar leren gedurende dit traject zelf de financiële zaken goed te regelen. Voor de korte en lange termijn wordt samen met de jongere waar mogelijk gewerkt aan een mooie toekomst zonder financiële zorgen. 

In de praktijk kan het zo zijn dat een jongere zich bij het JPF meld, maar dat blijkt dat de hulp die geboden kan worden niet volledig past bij de betreffende jongere dan zal het team van JPF ervoor zorgen dat de jongere naar een andere hulpverlenende instantie wordt overgedragen.

 

Voor meer informatie, vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Kwartiermaker  van het Pilotproject JPF, Sonja Stenfert, via: sstenfert@plangroep.nl of via: 06-11041623.