INTEGRALE AANPAK

LEEFGEBIEDEN

De schuldensituatie is vaak slechts één van de vele problemen die er zijn. Problemen binnen één leefgebied kunnen tot een terugval binnen een ander leefgebied leiden. De nauwe samenwerking tussen instanties en organisaties en de (traject)-begeleiders is hierbij van belang. Waar nodig wordt een externe partij/professional bij het proces betrokken.

GEDRAG

Om ervoor te zorgen dat de jongere duurzaam (dus ook na het JP-traject) op de rit blijft, is bij veel jongeren gedrags-verandering nodig. Daarom loopt het coachen en trainen op houding en gedrag als een rode draad door het JP-traject. Herhaling is de kracht van gedragsverandering. Het nakomen van afspraken, op tijd komen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

SCHULDEN

De gemiddelde duur van een JP-traject bedraagt 24 maanden. 

Maar omdat het traject maatwerk is, kan de duur, als de situatie van de jongere hierom vraagt, naar boven of beneden worden bijgesteld. Budgetbeheer en de overeenkomst die hoort bij het JP-saneringskrediet hebben een doorlooptijd van 3 jaar. 

Als uitgangspunt hanteren we een vast percentage bijvoorstellen tot sanering van schulden.

CONTACT

We zijn te bereiken via:
e-mail: 
info@jongerenperspectieffonds.nl

Inwoner van Den Haag en heeft u zelf schulden? Neem dan contact op met de helpdesk Geldzaken via 070 – 353 61 88 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur). Of kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/geldzaken.

Ken je of ben je zelf een jongere voor wie JPF geschikt zou zijn? Mail dan voor meer informatie naar aanmeldingenjpf@denhaag.nl.

Samenwerkende partners

ANBI

Klikt u hier voor de gegevens van de ANBI status van dit fonds.

Website ontwikkeling: Society Impact en Yardfinance Consultancy

Copyright © 2019 - Privacy statement & disclaimer