Werkt u bij een gemeente en bent u geïnteresseerd in het implementeren van een dergelijke aanpak voor jongeren met schulden? Wij hebben expertise en tools beschikbaar om gemeenten hierbij te helpen.

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Wilt u als gemeente inzichtelijk hebben hoeveel jongeren jullie kunnen helpen, wat de kosten zijn en welke maatschappelijke baten dit geeft? Wij hebben een model ontwikkeld om hier snel inzicht in te krijgen. Per gemeente en op basis van het aantal deelnemende jongeren wordt duidelijk wat de mogelijke effecten, kosten en besparingen zijn.

Handreiking 

Op verzoek van diverse gemeenten is de Jongeren Perspectief Aanpak opgeschreven in de vorm van een handreiking na een succesvolle implementatie in Den Haag. In de handreiking staan de ervaringen van het Jongeren Perspectief Fonds in Den Haag beschreven. Naast het doel en de uitgangspunten van de aanpak wordt in de handreiking aandacht besteed aan de trajectbegeleiding, schuldregelen, en randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle aanpak.

Meer weten?
Wilt u als gemeente gebruik maken van ons model voor een snelle maatschappelijke kosten-baten analyse? En/of wilt u de handreiking ontvangen? Neem contact op met onze programmamanager Rowan Noomen via rowan.noomen@schuldenlab.nl

 

Wat doet Stichting JPF voor gemeenten?

  • biedt een netwerk voor gemeenten en partners ter kennisdeling
  • bewaakt kwaliteitsborging van de JPF-aanpak
  • stimuleert en ondersteunt publiek-private financieringsoplossingen

Stichting JPF heeft de rol van kennismakelaar. Wij zetten onze kennis in voor het totale opschalingsproces van JPF, samen met het netwerk van JPF gemeenten die een pilot dan wel een meerjarig arrangement hebben geïmplementeerd.

Ontwikkeling Toolbox
Stichting Jongeren Perspectief Fonds wil graag andere gemeenten helpen om het JPF van de grond te krijgen. Vanuit die ambitie besteed de stichting momenteel tijd aan het schaalbaar maken van de aanpak. Met schaalbaar wordt hier bedoeld dat elke volgende implementatie JPF in minder tijd en met minder middelen gerealiseerd kan worden. Hiertoe wordt een toolbox ontwikkeld die dient als ondersteuning in de implementatie van het JPF door gemeenten. Zodra deze compleet is, zal dit op deze pagina van de website te vinden zijn.

 

 

.