Stichting Jongeren Perspectief Fonds
Publieksnaam: Jongeren Perspectief Fonds (JPF)


RSIN nummer: 85 79 91 917
KvK nummer: 69740607

Oprichtingsdatum: 03 oktober 2017

Contactgegevens
De Ruijterstraat 36 A
2518 AS ‘s-Gravenhage

 

Beleidsplan

Stichting JPF is een jonge organisatie. Er is een beleidsplan opgesteld, samen met de partners.

Bestuurssamenstelling:

de heer Seddik El Harchaoui,  

voornoemd, voorzitter

 

de heer Jeroen Gerard in 't Veld, 

secretaris/penningmeester

 

mevrouw Dominique ter Schure

Financiële verantwoording:

Het Jongeren Perspectief Fonds werkt met een verlengd boekjaar. Begin 2020 worden de resultaten gepubliceerd.

anBi status

Statutaire doelstelling: 

 

De stichting heeft ten doel:

  1. jongeren met schulden werkelijk perspectief te bieden door maatwerkoplossingen waarin schulden (sneller) worden weggenomen en deelname aan de maatschappij (via tegenprestatie) wordt gestimuleerd;

  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. een uitdagende en vernieuwende aanpak te ontwikkelen en te verankeren   voor  jongeren met schulden;                   

  2. jongeren (direct) schuldenzorgvrij te maken, zodat zij kunnen werken aan het verbeteren van hun maatschappelijk perspectief en daarvoor passende tegenprestaties van jongeren te vragen;

  3. de kosten van schulden van jongeren voor de samenleving te verminderen;

  4. het voorbereiden en ontwikkelen van een revolverend fonds om de vernieuwende aanpak structureel te kunnen financieren.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. 

 

Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door Stichting Jongeren Perspectief Fonds vergoed. 

CONTACT

We zijn te bereiken via:
e-mail: 
info@jongerenperspectieffonds.nl

Inwoner van Den Haag en heeft u zelf schulden? Neem dan contact op met de helpdesk Geldzaken via 070 – 353 61 88 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur). Of kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/geldzaken.

Ken je of ben je zelf een jongere voor wie JPF geschikt zou zijn? Mail dan voor meer informatie naar aanmeldingenjpf@denhaag.nl.

Samenwerkende partners

ANBI

Klikt u hier voor de gegevens van de ANBI status van dit fonds.

Website ontwikkeling: Society Impact en Yardfinance Consultancy

Copyright © 2019 - Privacy statement & disclaimer