ANBI-status 

Stichting Jongeren Perspectief Fonds

Publieksnaam: Jongeren Perspectief Fonds (JPF)

RSIN nummer: 85 79 91 917
KvK nummer: 69740607
Oprichtingsdatum: 03 oktober 2017

Contactgegevens
De Ruijterstraat 36 A
2518 AS ‘s-Gravenhage

Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2018

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling:
de heer Jeroen Gerard in ‘t Veld, voorzitter
mevrouw Dominique ter Schure, penningmeester

Financiële verantwoording: het Jongeren Perspectief Fonds werkt met een verlengd boekjaar. Begin 2020 worden de resultaten gepubliceerd.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • jongeren met schulden werkelijk perspectief te bieden door maatwerkoplossingen waarin schulden (sneller) worden weggenomen en deelname aan de maatschappij (via tegenprestatie) wordt gestimuleerd;

  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • een uitdagende en vernieuwende aanpak te ontwikkelen en te verankeren   voor  jongeren met schulden; 

  • jongeren (direct) schuldenzorgvrij te maken, zodat zij kunnen werken aan het verbeteren van hun maatschappelijk perspectief en daarvoor passende tegenprestaties van jongeren te vragen;

  • de kosten van schulden van jongeren voor de samenleving te verminderen;

  • het voorbereiden en ontwikkelen van een revolverend fonds om de vernieuwende aanpak structureel te kunnen financieren.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. 

Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door Stichting Jongeren Perspectief Fonds vergoed.