Jongeren die door schulden vastlopen in hun leven, verdienen een nieuwe kans

en een nieuw perspectief.

PERSPECTIEF

Jongeren vormen een kwetsbare groep in de maatschappij.

Hun brein is nog volop in ontwikkeling. Sommigen

hebben moeite met het stellen van de juiste prioriteiten,

het maken van verstandige keuzes, het weerstaan van

verleidingen en het komen tot duurzame oplossingen bij

problemen. Dat komt omdat zij minder levenservaring

hebben en een ander referentiekader. Wij zien dat veel

jongeren te maken krijgen met psychische problemen,

bijvoorbeeld door een problematische jeugd, een gebrek

aan van huis uit meegekregen vaardigheden of door een

periode van dakloosheid. Jongeren die met meerdere

problemen worstelen, zijn vaak niet bij machte om die

problemen op te lossen. Het is belangrijk om deze

jongeren schulden(zorg)vrij te maken zodat zij in hun

hoofd (meer) ruimte krijgen om hun andere problemen

aan te pakken.

INTEGRALE AANPAK

LEEFGEBIEDEN

De schuldensituatie is vaak slechts één van de vele problemen die er zijn. Problemen binnen één leefgebied kunnen tot een terugval binnen een ander leefgebied leiden. De nauwe samenwerking tussen instanties en organisaties en de (traject)-begeleiders is hierbij van belang. Waar nodig wordt een externe partij/professional bij het proces betrokken.

GEDRAG

Om ervoor te zorgen dat de jongere duurzaam (dus ook na het JP-traject) op de rit blijft, is bij veel jongeren gedrags-verandering nodig. Daarom loopt het coachen en trainen op houding en gedrag als een rode draad door het JP-traject. Herhaling is de kracht van gedragsverandering. Het nakomen van afspraken, op tijd komen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

SCHULDEN

De gemiddelde duur van een JP-traject bedraagt 24 maanden. 

Maar omdat het traject maatwerk is, kan de duur, als de situatie van de jongere hierom vraagt, naar boven of beneden worden bijgesteld. Budgetbeheer en de overeenkomst die hoort bij het JP-saneringskrediet hebben een doorlooptijd van 3 jaar. 

Als uitgangspunt hanteren we een vast percentage bijvoorstellen tot sanering van schulden.

LOPENDE PILOTS

We hebben 17 geïnteresseerde gemeenten die graag het Jongeren Perspectief Fonds willen omarmen.

Laatste Nieuws

Partners

cijfers

37%

73%

10.000

Mbo’ers heeft schulden

Studenten met een studieschuld

Jongeren dak- en thuisloos

EVENEMENTEN

LANCERING Jongeren Perspectief Fonds
Den Haag
Handreiking-Jongeren-Perspectief-Fonds-(

WERKWIJZER

CONTACT

We zijn te bereiken via:
e-mail: 
info@jongerenperspectieffonds.nl

Inwoner van Den Haag en heeft u zelf schulden? Neem dan contact op met de helpdesk Geldzaken via 070 – 353 61 88 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur). Of kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/geldzaken.

Ken je of ben je zelf een jongere voor wie JPF geschikt zou zijn? Mail dan voor meer informatie naar aanmeldingenjpf@denhaag.nl.

Samenwerkende partners

ANBI

Klikt u hier voor de gegevens van de ANBI status van dit fonds.

Website ontwikkeling: Society Impact en Yardfinance Consultancy

Copyright © 2019 - Privacy statement & disclaimer